Múltidéző Riport

Fontos mérföldkő 1985-ből:
elindult a számítógépes gépjármű-nyilvántartás

A közlekedési miniszter a belügyminiszterrel egyetértésben 1985. szeptember 1-től kezdődően elrendelte a közúti gépjárművekre vonatkozó adatszolgáltatást. A fontos esemény kapcsán az Autósélet szerzői is tollat ragadtak anno…

A rendszámtáblával ellátott gépjárművek és tulajdonosaik adatainak felvétele egységesen az új gépjárművek átvételekor, illetve az időszakos műszaki vizsga alkalmával történik. A sajtó, a televízió a fenti hírről tájékoztatást adott, de a gépjármű-tulajdonosok érthető okokból bővebb választ szeretnének kapni a nyilvántartás korszerűsítésének indokaira, az adatfelvételezésből adódó feladataikra. Ismeretes, hogy a közúti közlekedésben részt vevő, hatósági jelzéssel ellátott gépjárművek száma az utóbbi húsz évben robbanásszerűen emelkedett. Az 1965-ben nyilvántartott 566 ezer gépjárművel szemben 1984-ben már 1 millió 951 ezer volt a gépjárműállomány.

E jelentős mennyiségű növekedés mellett a közlekedésbiztonság fokozását, a megfelelő színvonalú ügyintézést a gépjárművek hagyományos nyilvántartási rendszere egyre nehezebben tudta segíteni. A közúti közlekedésigazgatás tovább fejlesztése, egyszerűsítése sürgető szükségletként vetette fel a járműállományra vonatkozó nyilvántartás korszerűsítését. A rendszer üzemszerű működése, ezzel együtt az állampolgárokat is érintő gépjármű-ügyintézés egyszerűsödése három év múlva várható. Ennek azonban lényeges feltétele, hogy az alapnyilvántartásba kerülő adatok pontosak legyenek, ami csak a gépjármű-tulajdonosok tevékeny közreműködésével biztosítható. Különösen jelentős a közreműködés, a gépkocsi időszakos műszaki megvizsgálásakor végrehajtásra kerülő adatfelvételezéskor.

Az adatfelvételezés alapja a forgalmi engedélyben szereplő, valamint a gépjármű tényleges adatainak ellenőrzése, összevetése. A bejegyzett és a tényleges adatok eltérésekor egyes esetekben a téves adatot a helyszínen kijavítják. Más esetekben alváz, motorszámeltérés, házilagos beütés, a tulajdonos megváltozása, az adatváltozás rendőrhatóságnál történő jelentéséig, az alváz és a motor származásának igazolásáig a műszaki vizsgáztatás nem történik meg.

A közvéleményben eltérő a vélemény arra vonatkozóan, hogy milyen adatok megváltozását kell bejelenteni, bejelentési kötelezettség alá esik-e a gépjármű színének megváltoztatása. A kérdésre a rendőrhatósági közúti közlekedésről szóló többször módosított 1/1976. számú belügyminiszteri rendelet 9. § (3) bekezdése ad választ.

A szabályozás szerint a gépjármű tulajdonosa a rendőrhatóságnál köteles bejelenteni: a forgalmi engedély adataiban történt változást kivéve, ha azt az arra illetékes hatóság a forgalmi engedélybe bevezette a változást követő 8 napon belül; a gépjármű tulajdonjogában, üzembentartói jogosultságában beállt változást a régi és az új tulajdonos is 15 napon belül. Tekintettel arra, hogy a gépjármű színét a forgalmi engedély tartalmazza, annak megváltoztatását be kell jelenteni.

A tulajdonosváltozás igazolására a műszaki vizsgán kizárólag a forgalmi engedélybe történő rendőrhatósági bejegyzés fogadható el. Ez vonatkozik azokra a gépkocsi-tulajdonosokra is, akik forgalomból kivont (rendszám nélküli), közületi szerv által leadott gépkocsit vásárolnak. A tulajdonjog megváltoztatását a műszaki vizsga előtt ez esetben is be kell jelenteni, köznapi szóhasználattal: a gépkocsit át kell íratni.

Az adatfelvételezés végrehajtásának kedvezőtlen az ügyfeleknek bosszúságot, a műszaki vizsgáztató apparátusnak többletmunkát okozó tapasztalata, hogy esetenként hiányoznak az adatokat igazoló okmányok, így például a személyi igazolvány, fuvarozó, személyszállító kisiparosoknál, egyéb, külön engedéllyel üzemben tartható gépjárműveknél az üzemben tartási engedély. Ezekben az esetekben a műszaki vizsgaállomások, a műszaki vizsgáztatásra jogosult vállalatok, szervizek a vizsgára jelentkezést nem fogadják el. Feltétlenül szükségesek a tulajdonos adatai, azok közül is alapvetően a személyi szám, még akkor is, ha a gépkocsit más személy, például a feleség nevén nyilvántartott gépkocsit a férj viszi műszaki vizsgára.

Az adatfelvételezés végrehajtására és az adatváltozás bejelentésére új típusú nyomtatványokat rendszeresítettek. Az adatfelvételezéshez szükséges nyomtatvány (ezen történik a műszaki alkalmasság igazolása is) a vizsgáztatás helyszínén szerezhető be. Kitöltése az ügyfelek részéről kétségtelenül nagyobb figyelmet igényel. Segítségként a vizsgáztatás minél gyorsabb lebonyolítása érdekében díjazás ellenében az ügyfél helyetti kitöltést is biztosítják a közlekedési felügyeletek főbb vizsgahelyein. Aki mégsem ezt az utat választja, annak kitöltés előtt feltétlenül indokolt áttanulmányozni a nyomtatvány hátoldalán lévő tájékoztatót. Az olvasható, pontos, törlés és javításmentes kitöltés fontos. Az adatváltozás rendőrhatóságnál történő bejelentésére szeptembertől az ADATLAP I. és az ADATLAP II. szolgál.

Az ADATLAP 1. szükséges tulajdonjogi változáskor, üzembentartói jog visszavonásakor, forgalomból kivonáskor, ismételt forgalomba helyezéskor, átrendszámozáskor, valamint név-, és telephelyváltozáskor, illetve a forgalmi engedély pótlásakor. Az ADATLAP II. szükséges alváz- és motorcsere esetén, ideiglenes hatósági jelzés kiadásakor és visszavonásakor, színváltozáskor, valamint záradék elrendelésekor és törlésekor. E nyomtatványok beszerzése ugyanúgy, mint jelenleg Budapesten az ügyintézés helyszínén (Hungária körút 149.), vidéken a kijelölt árusítóhelyeken történhet.

Olvassa el további cikkeinket!