Felelős kiadó: Milovukovics Györgyi (főtitkár)
Lapigazgató: Kiss Józsefné
Crossplatform-főszerkesztő: Karner Miklós
Főmunkatárs: Kovács Zsigmond
Szerkesztőbizottság: Mészáros Ferenc (elnök), Milovukovics Györgyi, Kiss Józsefné, Sipka Gábor, Sz. Koncz István

Kiadja a Magyar Autóklub