Hírek

Jótállás és a szavatosság – 2021 januárjától változik a törvényi háttér!

Sajnos előfordulhat, hogy az általunk vásárolt termék rossz vagy nem megfelelően működik. Az Autóklub jogásza, Gyulainé Dr. Tóth Zsuzsa ezúttal arról értekezik, hogy milyen lehetőségeink adódnak ilyen helyzetben és miként változnak a jótállás szabályai 2021-től.

Tartsuk számon, hogy a jogosult kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el! (fénykép: Skoda Auto a.s.)

Hibás teljesítésről akkor beszélünk, ha a szolgáltatás, illetve a termék a megrendelés, vásárlás időpontjában nem felelt meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nincs szó hibás teljesítésről, amennyiben a vevő a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte vagy ismernie kellett.

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződésnél – ellenkező bizonyításáig – vélelmezni kell, hogy a vásárlást követő hat hónapon belül felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt. Ezért pedig kellékszavatossági felelősséggel tartozik az eladó, ami alapján a fogyasztót – meghatározott sorrend szerint – megilletik a szavatossági jogok.

Elsősorban javítást vagy cserét igényelhetünk, kivéve, ha ez lehetetlen vagy az eladónak, szolgáltatást nyújtó vállalkozásnak aránytalan többletköltséget eredményezne.

További lehetőségként felmerülhet az ellenszolgáltatás arányos csökkentése, sőt a kötelezett saját költségére is kijavíthatja vagy kijavíttathatja a hibát. Végső soron arra is van módunk, hogy – ha a kijavítást vagy kicserélést az eladó nem vállalta, illetve kötelezettségeinek nem tud eleget tenni, esetleg megszűnt az ehhez fűződő érdeke – elálljunk a szerződéstől.

Megszokott, hogy új gépjárművekhez közúti assistance-szolgáltatás is jár. Ha egy út közbeni lerobbanás garanciaidőn belül és az autó hibájából történik, a helyszíni javítás díjmentes (fénykép: Skoda Auto a.s.)

Tudjunk róla, hogy a jótállás – vagy más néven garancia – a szavatossághoz képest egy többletlehetőség, melyre alapesetben a Polgári Törvénykönyv (PTK), tartós fogyasztási cikkeknél pedig a 151/2003 (IX.22.) Kormányrendelet vagy a saját szerződési feltétele kötelezi a vállalkozót. Ez alól csak akkor mentesül, ha ő maga bizonyítja, hogy a hiba a teljesítés után keletkezett. Azaz itt a fogyasztó kényelmesebb helyzetben van, mint a szavatosságnál, hiszen ha a vállalkozás nem tudja kimenteni magát, teljesítenie kell a vevő hibával összefüggő igényét.

Változnak a jótállás szabályai 2021. januártól

A közelmúltban derült ki, hogy jövő év elejétől új, fogyasztóbarát szabályok lépnek hatályba Magyarországon. Ennek egyik fő pontja, hogy míg jelenleg a garancia általános időtartama egységesen egy év, a 2021. január 1-ét követően vásárolt tartós fogyasztási cikk esetén a kötelező jótállás időtartama a termék vételárához igazodik. Ez annyit tesz, hogy 10 ezer és 100 ezer forint közé eső eladási árnál egy év, 100 ezer és 250 ezer forint közötti áron kínált terméknél két év, ennél drágábbaknál pedig három év lesz a garancia. Ne feledjük, hogy e határidők elmulasztása jogvesztéssel jár, kivéve, ha a jótállás meghosszabbodott a javítás időtartamával.

Természetesen ezek a kötelező szabályok nem érintik a gyártó vagy a forgalmazó által szerződésben vállalt többletkötelezettségeket, mint például az autógyártóknál rendszeresen előforduló 5, 8 vagy akár 12 éves garanciát.

Pontosította a jogalkotó a jótállási jegy tartalmára vonatkozó előírásokat. Ezt a dokumentumot elektronikus úton is átadhatja a forgalmazó, viszont ha nem közvetlenül küldi el, csak a letöltés lehetőségét biztosítja, akkor utóbbit a jótállás teljes időszaka alatt muszáj fenntartania.

A garanciális igény jövőre is a jótállási jegy bemutatásával érvényesíthető, azonban januártól már nem feltétele a garanciális ügyintézésnek a csomagolás megléte és visszaszolgáltatása. (fénykép: Skoda Auto a.s.)

A jogszabály előírja, hogy a javítást a vállalkozás székhelyén, telephelyén, fióktelepén és a vállalkozás által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is kérhetjük. Amennyiben az első reklamáció alkalmával megállapítják, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, az eladó köteles azt 8 napon belül kicserélni, vagy ha ez nem lehetséges, 8 napon belül visszatéríteni a vételárat. Ugyanez a helyzet akkor is, ha a jótállás időtartama alatt az árucikk háromszor meghibásodik. Hasonlóképp kérhetjük a 8 napon belüli cserét vagy a vételár visszatérítését olyan esetben, amikor a javításra leadott termék kijavításával 30 napon belül sem birkóznak meg. Tegyük hozzá, hogy sajnálatos módon ezek a kicserélési és vételár visszatérítési szabályok a gépjárművekre és általában a járművekre nem érvényesek!

Olvassa el további cikkeinket!