Tanácsadó

Szabálytalan parkolás magántulajdonú épület előtt

Mindennapos látvány a sűrűn lakott városrészeken, hogy egyesek eltorlaszolják a magánházak autókijáratait, illetve másik jármű garázs- vagy parkolóhelyét veszik igénybe. Vajon mit tehetünk ilyenkor?

Első körben érdemes megjegyezni, hogy bármilyen utca alapvetően közterület, emellett előfordulhat olyan eset, hogy közforgalom elől el nem zárt magánterületté minősítik az adott földdarabot. Ez utóbbi akkor fordulhat elő, ha például egy lakópark megvásárolja az ingatlanhoz tartozó teljes telekrészt, azonban sorompóval, lánccal stb. nem zárja le, illetve nem tiltja meg a behajtást más módon, ezáltal bárki szabadon igénybe veheti járművével vagy gyalogosan. Természetesen ezen a helyen is a KRESZ szabályai érvényesek. Viszonylag ritkán fordulnak elő „Magánút” táblával jelzett útszakaszok, melyek olyan, közforgalom elől lezárt övezetek, ahová mindkét irányból tilos behajtani.

Elszállíttathatják a szabálysértőt?!

Az általános előírásokból számos tilalom fakad, közülük azokat említjük meg, amik szorosan kapcsolódnak az írás témájához. Valószínűleg minden olvasónk tisztában van vele, hogy tilos megállni, várakozni, ahol ezt tábla jelzi, ráadásul a KRESZ-ben rögzített tilalmak – akár magántulajdonban álló – lakóterületen, továbbá kertvárosi vagy falusias környezetben is érvényesek. Fontos regula, hogy nem engedélyezett várakozni ott,ahol a jármű az út menti ingatlanra behajtást vagy az onnan történő kihajtást – az építménnyel rendelkezni jogosult hozzájárulása nélkül – akadályozza.

Az talán mindenki számára nyilvánvaló, hogy egy parkoló gépjármű nem akadályozhatja a forgalmat és a közlekedés biztonságát sem, tetejébe valamennyi várakozásra vonatkozó rendelkezés számon kérhető annak vezetőjén.

A fentiekből következik, hogy szabálytalan, ha a garázs vagy kapubeálló előtt rostokoló jármű elzárja a forgalmat, és evégett a tulajdonos nem tud kiállni a kertjéből, garázsából. Úgyszintén jogellenes, amennyiben a várakozó autó gátolja egy másik jármű megközelítését vagy elindulását. Ilyen esetekben bátran fordulhatnak a rendőrséghez vagy a területileg illetékes közterület-felügyelethez. Legyenek tisztában vele, hogy a forgalmat akadályozó gépkocsit el is lehet szállíttatni az előírásokra fittyet hányó költségére, sőt szélsőséges esetben a renitens sofőrt – a bírság megfizetésén túl – a jogellenes magatartással okozott kár megtérítésére is kötelezni lehet! Természetesen a bizonyítás és a kárenyhítési kötelezettség számos kérdést felvet, ennek okán ez utóbbi lehetőség többnyire elméleti marad. Kétségtelenül bosszantóak ezek a szituációk, ezzel együtt azt javasoljuk, minden körülmények között tartózkodjanak az önbíráskodástól, tekintve, hogy a rossz helyen parkoló autó megkarcolása, károsítása büntetőeljárást vonhat maga után!

Amikor a gyalogosbejáratot torlaszolja el egy jármű, kérhetnek birtokvédelmet az önkormányzattól azzal az indokkal, hogy gátolják kapujuk zavartalan használatát.

Bárhogy is, tehetnek lépéseket annak érdekében, hogy elriasszák a portájuk előtt parkolni vágyó gépkocsivezetőket. Érdemes kihelyezni a kapura egy „Megállni és várakozni tilos!” táblát, mi több akár egy arra utaló felirat is kellően elrettentő lehet, hogy a kocsibejáróra és/vagy kapu elé parkolás minden esetben feljelentést von maga után. Jó, ha tudják, hogy kizárólag magánterületen jöhet szóba bármilyen mechanikus parkolásgátló alkalmazása. Ezt a birtok tulajdonosa – vagy annak engedélyével akár bérlője – szereltetheti fel.

Olvassa el további cikkeinket!