Felelős kiadó: Milovukovics Györgyi (főtitkár)
Lapigazgató: Kiss Józsefné
Crossplatform-főszerkesztő: Karner Miklós
Főmunkatárs: Kovács Zsigmond
Szerkesztőbizottság: Mészáros Ferenc (elnök), Sz. Koncz István, Milovukovics Györgyi, Kiss Józsefné

Kiadja a Magyar Autóklub